Bli med i vårt nye nettverk Digitale fortellinger, i samarbeid med Media City Bergen. 

Delta på vårt månedlige møte i Media City Bergen, i tårn 3, 9 etg. Dette sendes også digitalt. 

Vi samler de beste historiefortellerne til nettverksmøtene hvor får du høre fra korrespondenter, gravejournalister, fotografer, forfattere og andre som bruker FORTELLINGENS KRAFT til å berøre, fortelle og påvirke. 

Fortellernettverket er gratis å være medlem av og det er gratis å delta på nettverksmøtene. Vi vil holde møter jevnlig frem til vår neste konferanse i september 2024. 

Kom og la deg inspirere sammen med oss, eller samle din redaksjon for å se digitalt. 

For påmelding send epost til: ketil@mediacitybergen.no

Neste møte kommer i juni. Følg med på nettsiden og i våre sosiale medier for informasjon.

Tidligere møter i nettverket:

22.03.23: Mads Nyborg Støstad fra NRK: Slik lagde NRK et journalistisk dataspill på fem uker.

26.04.23: Morten Frich fra Kristeligt Dagblad: “I lukkede rom” – fortell fengende med utgangspunkt i bygninger og steder

24.05.23: Kyrre Lien, midtøstenkorrespondent fra VG: “Roadtrip som sjanger”