Fortellerprisen

Med Fortellerprisen ønsker vi å stimulere til flere journalistiske fortellinger, øke bevisstheten rundt sjangeren og styrke dens kvalitet. Prisen skal løfte frem enkeltpersoner og redaksjoner som bidrar aktivt til at denne spennende, menneskenære fortellertradisjonen lever videre i norsk presse. Foreningen Fortellingens kraft koordinerer juryarbeidet, administrerer og deler ut prisen, som ble delt ut for første gang i 2019.

Kriterier:

En uavhengig og faglig kompetent jury vurderer bidragene som er nominert til prisen ut fra kriterier som idé, dramaturgiske og litterære virkemidler, egenart, fortellerstil og gjennomslagskraft. Relevans for pressens samfunnsoppdrag og evne til å gi innsikt, skape refleksjon og en opplevelse blant lesere, seere eller lyttere kan vektlegges i juryens vurdering.

Juryen skal ha stor frihet i sitt arbeid for å finne årets beste fortelling.

Alle formater vil bli vurdert – fra korte nyhetsreportasjer til lange dokumentarer og serier. Prisen ønsker å oppmuntre til hyppigere bruk av den journalistiske fortellingen i medienes journalistiske arbeid. Bidraget kan være publisert som tekst, lyd (radio, podcast), levende film (tv, video) eller i en kombinasjon av plattformer.

Det er viktig for oss at ulike formater kan nå opp i konkurransen, og vi vil derfor også dele ut inntil tre diplomer for andre verdifulle bidrag.

Fortellende journalistikk finner også veien inn mellom bokpermer og det er naturlig å vurdere en anerkjennelse også til årets beste reportasjebok når det foreligger aktuelle kandidater.

Årets jury er utnevnt av styret i Fortellingens kraft, som også koordinerer juryarbeidet.

Fortellerprisen er støttet av Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening, TV 2 og Schibsted.